BPH T

Genomförd BPH: ja Ålder vid beskrivningen: 13 månader 1 dagar Tillfälle hos SKK: 2014-05-30-008
Beskrivare avbryter: nej Ägare avbryter: nej Beskrivare: RYDÉN BARBRO
Orsak: Oacceptabelt beteende: nej Ort: STOCKHOLM
Fördjupad genomgång: nej Provdatum: 2014-05-30
BPH med skott: ja Bitbeteende: Inga tecken
Avstår skott: nej Kastrerad: nej
Arrangör: HUNDUDDENS TC Löptik: nej

Tolkning av de olika egenskaperna

En hund som får värdet 0 (noll) visar inte alls egenskapen medan en hund som får värdet 4 visar mycket av egenskapen.
Aktuell hunds resultat redovisas till vänster.

 

0 = inte alls, 4 = mycket
Arg
Har lätt att bli arg och visar det med hotfulla beteenden.
Energisk
Pigg, vaken och alert. Reagerar snabbt på retningar. Kan upplevas som att hunden hela tiden är på gång.
Glad i främmande människor
Trivs i umgänget med främmande människor. Svarar gärna på inbjudan till kontakt av främlingar och tar ofta egna initiativ till kontakt.
Lekfull
Svarar gärna på lekinviter och bjuder själv gärna till lek.
Ljudlig
Reagerar lätt med skall i olika uppkomna situationer. Kan också gnälla i väntan på aktiviteter och vara ljudlig vid hälsning.
Nyfiken
Är intresserad av händelser som inträffar och vill gärna undersöka dem i en positiv anda.
Positiv attityd
Har en allmänt glad attityd till livet.
Trygg
Har självförtroende. Reder ut uppkomna skrämselsituationer på ett rationellt sätt.

Aktuell hund uppfattas under BPH som:

Moment 1: Främmande person
Glad i främmande människor 2
Trygg 3
Moment 2: Föremålslek
Energisk 3
Lekfull 3
Moment 3: Matintresse
Energisk 2
Moment 4: Visuell överraskning
Nyfiken 2
Arg 0
Trygg 1
Moment 5: Skrammel
Nyfiken 2
Trygg 2
Moment 6: Närmande person
Glad i främmande människor 1
Arg 0
Trygg 3
Moment 7: Underlag
Trygg 3
Moment 8: Skott
Trygg 4
Över alla moment
Energisk 3
Positiv attityd 2
Övrigt
Ljudlig 0
Arg 0

 

Comments are closed.